Život v MŠ

 ZÁŘÍ

6.9. 2016 TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 16.30

14.9.2016 MALOVÁNÍ NA CHODNÍKY

Uvítací akce pro rodiče s dětmi na zahradě MŠ průběžně od 15:00, křídy zajistíme, dobrou náladu si přineste.

19.9.2016 „MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA“

- divadelní představení pro děti

- začátek v 9,30 ve Žluté třídě

 

ŘÍJEN

 11.10. MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA

-divadlo v MŠ

-zač. v 9.30hod. ve žluté třídě

17.10. BRAMBORIÁDA

 - tvořivá dílna pro rodiče s dětmi od 15.00hod. na školní zahradě

19.10. SLAVNOST STROMŮ NA ZŠ BOSONOŽSKÁ

-dopolední program pro předškoláky

25.10. Halloweenská angličtina na ZŠ Labská

- dopolední program pro předškoláky

 

LISTOPAD

1. 11. – CANISTERAPIE ,,Poznej svého psa“

-postupný program ve třídách, začátek v 9.30hod. ve Žluté tř.

8. 11. – NA SKOK DO ŠKOLY

- návštěva předškoláků na ZŠ Bosonožská- dopolední program - ,,Počítače to je naše“.

21.11. – DIVADLO  ROLNIČKY

-divadelní představení v MŠ, pohádka ,,Duhové Království“, zač. v 9.30hod ve Žluté tř.

22.11. – VÁNOČNÍ  FOTOGRAFOVÁNÍ

-individuální focení od 9.00hod. ve Žluté tř.

-focení se sourozenci od 10.30hod.

- zájemci zapište se na archy v hale

 

PROSINEC

 

 28.11-2.12. Vánoční vločkování

 - oblékání hal MŠ do vánočního kabátku

 5.12. Mikulášská nadílka v MŠ s divadelním představením „Putování za Mikulášem“

 - dopolední akce pro všechny děti v prostorách Žluté třídy, začátek již v 8:15 – přiveďte děti do 8:00 hod.

 5.12. Rozsvěcování vánočního stromu na ÚMČStarý Lískovec

 - dopolední akce pro MŠ, začátek 10:30 hod.

 7.12. Rozsvěcování vánočního stromku v MŠ

 - odpolední akce pro rodiče s dětmi

 - začátek akce v 16,15h na školní zahradě

 13.12. Tvořivá Vánoční dílna s koledováním Oranžová třída

 14.12. Tvořivá Vánoční dílna s koledováním  Žlutá třída

 15.12. Tvořivá Vánoční dílna s koledováním Zelená třída

 19.12. Divadelní představení v MŠ

 - vánoční příběh s názvem „Slyšte, slyšte…“

 20.12. Štědrý den v MŠ

 - dopolední program v budově MŠ – zpěv koled, rozdávání dárků, vánoční tradice, štědrodenní mlsání...

 23.12.- 1.1. MŠ uzavřena, vánoční prázdniny

LEDEN

 3.1. Vyšetření zad MUDr. Radkem Braunerem

- děti, které půjdou po obědě si vyzvedněte až ve 13.00hod.

17.1. Výukový ekologický program – 1. část projektu

,,Cesta od ohryzku přes žížalu až po rajče“

–jenom zelená tř. zač. 9.30hod.

18.1. Výukový ekologický program – 1. část projektu

,,Cesta od ohryzku přes žížalu až po rajče“

- jenom oranžová tř. zač. 9.30hod.

18.1. „Táto, pojď si se mnou hrát“

- odpolední akce pro tatínky (dědečky, strejdy…) s dětmi v prostorách MŠ

- průběžná akce od 15 do 16,30hod

- přijďte si připomenout svá dětská léta

18.1. Výukový ekologický program - 1. část projektu

,,Cesta od ohryzku přes žížalu až po rajče“

jenom žlutá tř. zač. 9.30hod.

23.-26.1. Hovorové hodiny pro rodiče dětí Oranžové třídy

- bližší informace a časový harmonogram pro jednotlivé rodiče budou upřesněny u třídy od ledna 2017

25.1 Návštěva knihovny

- dopolední akce pro předškoláky

ÚNOR

 2.2. ŠKOLENÍ O ÚSTNÍ HYGIENĚ

 - začátek v 9.00hod.

 9.2. DIVADLO RADOST – JÁJA A PÁJA

 -zájezd do divadla Radost pro všechny děti z MŠ

 -odjezd autobusu v 8.00hod od MŠ

 -pokud budou děti v MŠ svačit, přiveďte je nejpozději v 7.30hod.

 14.2.KARNEVAL

 - dopolední program plný zábavy, soutěží a her na třídách

 - oblékněte děti do kostýmů již ráno, před příchodem do třídy

-od 10.30hod vystoupení divadla Kejkle

 16.2. SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ o školní zralosti se zástupci ZŠ Labská a ZŠ Bosonožská

 -začátek v 16.30hod. v Zelené třídě

 -závaznou účast zapište na arch u jednotlivých tříd od 1.2.2017

 -schůzka se koná bez dětí !!

 20.-23.2. HOVOROVÉ HODINY pro rodiče Zelené třídy

 -zapište termín a čas do archů u třídy od 1. 2.2017

27.2. PLANETÁRIUM MORAVA

-pojízdné Planetárium

BŘEZEN

 

2.3. – Úžasné divadlo fyziky

- představení:  Dílničky pro nejmenší

- začátek v 9.00hod.

7. - 8.3. Nemocnice pro medvídky

- program od 9.30hod. v jednotlivých třídách

- dejte dětem v tento den do školky s sebou plyšového medvídka nebo jinou plyšovou hračku

13. - 17.3. – Jarní prázdniny

- provoz MŠ bude omezen

- žádáme rodiče, aby zapsali docházku dětí do seznamu u jednotlivých tříd

21.3. – Vynášení Moreny

-dopolední akce na školní zahradě

27. – 30.3. –Hovorové hodiny Žluté třídy

- zapište termín a čas do archů u třídy od 1.3.2017

28. - 29.3. – 2 část projektu - ,,Žížaly“

- dopolední akce v prostorách MŠ

- od 9.00hod.

DUBEN

4.4. Výukový program ,, O VČELKÁCH „

- začátek v 9.00hod. ve žluté třídě

- dopolední program pro děti v MŠ

5.4. Jarní fotografování

- individuální focení dětí

zapsat se bude možné do archu u nabídky na hale školky

13.4. Velikonoční prázdniny – provoz omezen

-zapište docházku do připravených archů u tříd

20.4. DEN ZEMĚ

- odpolední akce pro rodiče a děti od 15.00hod . na školní zahradě

- podrobnější informace Vám budou zaslány emailem

21.4. Šel tudy, měl dudy

- hudební pořad pro děti od 9.00 hod ve žluté třídě

27.4. Čarodějnický  rej

    - čarodějnické dopoledne ve školce

    - hry, soutěže, čarování – přiveďte děti do MŠ v maskách čarodějnic

     a čarodějů

    -odpoledne od 17.30 hod. na školní zahradě akce pro rodiče a děti 

    pálení čarodějnic, opékání vlastních špekáčků

KVĚTEN

3. 5. Jarní besídka Zelené třídy - od 15.30hod.

- podrobnější informace u třídy

4. 5 - Jarní besídka Oranžové třídy– od 15.30hod.

- podrobnější informace u třídy

10. 5 - Výlet do ekologického centra Rozmarýnek(jenom děti Zelené a Oranžové třídy)

- odjezd autobusu od MŠ bude v 8.15hod, předpokládaný návrat po 12.00hod.

- dejte dětem batůžek s pitím a pláštěnkou. Papuče a svačinu přidáme do batůžku ve školce.

11.5. - Jarní besídka Žluté třídy– od 15.30hod.

- podrobnější informace u třídy

15.5. a 16.5. -Zápis do MŠ

– děti ze Žluté třídy voďte ráno do Zelené třídy

15.5. - z provozních důvodů nebude cvičení v tělocvičně ZŠ (Oranžová tř.)

18.5. - Den Země (druhý pokus)

- od 15.00hod na školní zahradě

23.5. -Olympiáda předškoláků

- dopoledne na školní zahradě

25.5. - Fotografování tříd a jednotlivců na zahradě

( v případě nepříznivého počasí uvnitř)

- focení tříd od 9.00hod

- focení jednotlivců od 10.00hod

-zájemci o individuální focení ( min. 3 ks) se zapíší na archy u svých tříd

31.5. -Školní výlet

- pojedeme do ZOO Brno

- odjezd autobusu od MŠ v 8.00hod

- podrobnější informace v e.mailu

 

© 2013 MŠ Labská | Labská 7, Brno | Telefon: +420 547 217 016| Email: mslabska@seznam.cz