Tel.: 547 241 839, 602 670 448

 • Vedoucí stravování: Lenka Kuncová
 • Vedoucí kuchařka: Jarmila Lefnerová
 • Kuchařka: Hana Volánková

Stravování dětí

Stravování dětí v Mateřské škole, Brno, Labská 7 se řídí vyhl. č. 107/2005 Sb., O školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon § 119

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., O školním stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku, za stravné včetně pitného režimu částku 38,- Kč/den. Tyto děti jsou podle § 5, odst. 1-2 výše uvedené vyhlášky zařazeny do kategorie strávníků věkové skupiny 7 - 10 let.

 • Dopolední přesnídávka s ovocem či zeleninou: 10,- Kč
 • Oběd: 20,- Kč
 • Odpolední svačina: 8,- Kč

Pro děti 3 - 6 leté je celková cena denní stravy včetně pitného režimu 34,- Kč/den.

 • Dopolední přesnídávka včetně ovoce, zeleniny: 9,- Kč
 • Oběd: 18,- Kč
 • Odpolední svačina: 7,- Kč

Režim stravování

 • 6:30 výdej nápojů do jednotlivých tříd
 • 7:30 výdej ovoce a zeleniny do jednotlivých tříd
 • 8:45 přesnídávka
 • 11:45 oběd
 • 14:30 svačina

Odhlašování obědů

Vždy den předem do 13:00 hodin.

Telefonicky na čísle 547 241 839, 602 670 448 (telefonicky či prostřednictvím SMS) nebo zápisem do sešitu u jednotlivých tříd.

Odběr obědů v době nemoci

Zákonný zástupce dítěte může odebrat oběd svému dítěti pouze první den nemoci. Na další dny dítě ze stravování odhlásí.

Výdej obědů do jídlonosičů

V době od 11:15 do 11:30 ve školní jídelně. Přinesené jídlonosiče musí být čisté!

Pokrmy vydané do přinesených jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.

Úhrada stravného od 1.9.2017

Trvalým příkazem z běžného účtu zákonného zástupce dítěte u kteréhokoliv bankovního ústavu nebo složenkou. Platťe souhrnou částku 1240,- Kč (děti do 6 let - strava 700,- Kč + úplata za předškolní vzdělávání ) nebo 800,- Kč (děti od 7 let) za stravu.

Úplatu uhraďte na č. ú. 3014571/0300.

 • Tyto platby jsou odváděny zálohově vždy k 15. dni v měsíci.
 • Vyúčtování zálohových plateb za stravné se provádí 1 x za školní rok. Přeplatky jsou převedeny na účty plátců.
 • Variabilní symbol, který je důležitý pro identifikaci strávníka, Vám sdělí ředitelka mateřské školy. Do poznámky či sdělení trvalého příkazu zadejte rovněž jméno strávníka a účel platby. (např. Anička Smetanová stravné + školkovné)