SÍDLIŠTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ PŘÍRODU ZBLÍZKA

I sídlištní mateřská škola může nabídnout moc hezkou a inspirující zahradu, přírodu zblízka. Tedy pokud si vybuduje přírodní zahradu s ekologickými prvky, jako se to podařilo Mateřské škole Labská ve Starém Lískovci. Děti této mateřské školy si mohou užívat zahradu s bohatou zelení a množstvím ekologických prvků, které jim přináší nové poznatky. Původní školní zahrada dostala nový smysl – posiluje celkový vztah k přírodě a k její ochraně.

prirodnizahrada1 prirodnizahrada2

MŠ zrealizovala cestičku smyslů, bylinkový a zeleninový záhonek, štěrkoviště, ježkovník, výzkumnou loučku, ještěrkovník, vysázení ovocných keřů, okrasnou zahrádku s kamenným chodníčkem nebo malé jezírko. Během dalších let přibyl kompostér, habrová chýše, v plánu je realizace stromu odpadků a venkovní kuchyně. Sídlištní děti si užívají všemi smysly - pozorují, naslouchají, čichají, sahají, ochutnávají, zahradničí a sklízejí, poznávají přírodu zblízka a objevují. MŠ koncept přírodní zahrady doplnila o akátové herní a pohybové prvky, které zábavnou formou děti motivují k překonávání překážek, podporují koordinaci, zručnost a kreativitu.

prirodnizahrada3 prirodnizahrada4

Založení a zvelebování přírodní zahrady se daří i díky spolupráci s rodiči a jejich aktivní pomoci. Zahrada nabízí nejen prostory pro sportování a hry, ale i prostory pro bádání v různých zákoutích. Byla vybudována pestrá, proměnlivá zahrada, která pozitivně ovlivňuje sociální chování, tvořivost a osobnost dítěte. Těší nás, že máme stále chuť zlepšovat a posunovat úroveň naší zahrady. Název Školního vzdělávacího programu „Žijeme pod modrou oblohou" by mohl být doplněn „a blízko přírodě".

prirodni-zahrada-ovocny-koutek-2 prirodni-zahrada-ovocny-koutek

CERTIFIKÁT PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Od září roku 2014 byl naší Mateřské škole udělen certifikát "Přírodní zahrada".

prirodnizahrada5

prirodnizahrada6

 

mrkvička.png