Od září 2018 jsme zapojeni do realizace projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit - Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže.