Naše školka je zapojena od školního roku 2016/2017 do projektu Zdravá abeceda. Jedná se o projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku.

Více informací o projektu naleznete na www.zdrava-abeceda.cz