Projekty

1) Rovný přístup

 

2) Naše školka je zapojena od školního roku 2016/2017 do projektu Zdravá abeceda. Jde o projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Více informací o projektu naleznete na www.zdrava-abeceda.cz

 

3) Evropské strukturální a investiční fondy OP výzkum, vývoj a vzdělávání

 

4) MRKVIČKA - http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.html

 

5) Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA

Od září 2018 jsme zapojeni do realizace projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem je zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednictvím stáží. Projekt sestává ze dvou hlavních aktivit - Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže.