Děkujeme rodičům, kteří nás jakkoli podporují:

 • Daškovi - papíry na kreslení
 • Kapičkovi - papíry
 • Stohlovi - papíry na kreslení
 • pan Gago - koš jablek
 • Vojtekovi - látky, knoflíky
 • Onderkovi - papíry do kopírky
 • pan Gago - dvě přepravky jablek
 • paní Vidláková - papíry na kreslení
 • paní Jetelinová - luštěniny do přírodníčku, špulky nití
 • paní Kozlová - papíry do kopírky
 • Hrnčířovi - papíry do kopírky