Děkujeme rodičům, kteří nás jakkoli podporují:

 • Daškovi - papíry na kreslení
 • Kapičkovi - papíry
 • Stohlovi - papíry na kreslení
 • pan Gago - koš jablek
 • Vojtekovi - látky, knoflíky
 • Onderkovi - papíry do kopírky
 • pan Gago - dvě přepravky jablek
 • paní Vidláková - papíry na kreslení
 • paní Jetelinová - luštěniny do přírodníčku, špulky nití
 • paní Kozlová - papíry do kopírky
 • Hrnčířovi - papíry do kopírky
 • paní Doskočilová - skleněné svícínky
 • paní Mitášová - bloky
 • paní Kiliánová - ovocné kapsičky
 • paní Stohlová - velkoformátový papír
 • paní Dvořáková - papíry do kopírky
 • Dalíkovi - papíry na kreslení
 • paní Křížová - papíry
 • Hrnčířovi - papíry di kopírky 2x
 • Hegarovi - papíry do kopírky

Děkujeme rodičům za krásné vánoční dárky pro děti v MŠ, udělaly všem obrovskou radost.