Děkujeme rodičům, kteří nás jakkoli podporují:

 • Daškovi - papíry na kreslení
 • Kapičkovi - papíry
 • Stohlovi - papíry na kreslení
 • pan Gago - koš jablek
 • Vojtekovi - látky, knoflíky
 • Onderkovi - papíry do kopírky
 • pan Gago - dvě přepravky jablek
 • paní Vidláková - papíry na kreslení
 • paní Jetelinová - luštěniny do přírodníčku, špulky nití
 • paní Kozlová - papíry do kopírky
 • Hrnčířovi - papíry do kopírky
 • paní Doskočilová - skleněné svícínky
 • paní Mitášová - bloky
 • paní Kiliánová - ovocné kapsičky
 • paní Stohlová - velkoformátový papír
 • paní Dvořáková - papíry do kopírky
 • Dalíkovi - papíry na kreslení
 • paní Křížová - papíry
 • Hrnčířovi - papíry di kopírky 2x
 • Hegarovi - papíry do kopírky
 • paní Valentová - papír
 • paní Dančáková - papír
 • paní Vidláková - papír
 • paní Dančáková - papír
 • paní Dvořáková - dětské společenské hry
 • prarodiče J. Komárka - tenisové míče
 • Sokolovi - velký formát papíru
 • Vojtekovi - papíry do kopírky
 • Dvořákovi - papíry do kopírky

Děkujeme za materiální pomoc při zvelebování naší přírodní zahrady, za Vaše pracovní nasazení a Vaši účast.

Děkujeme panu Švábovi za poutavou přednášku o včelách ve Žluté třídě.

 • paní Hrnčířová - výfuky a samolepky
 • pan Dašek - papíry do kopírky