Školní rok začíná 4.9.2017
Na všechny se těší celý kolektiv naší MŠ

Naše školka je zapojena od školního roku 2016/2017 do projektu Zdravá abeceda. Jde o projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. Více informací o projektu naleznete na www.zdrava-abeceda.cz

ZDRAV ABECEDA