Aktivity

Pondělí

Barvičky

V odpolední zájmové aktivitě se sdružují děti se zájmem o výtvarnou činnost. Cílem je podporovat u dětí zájem o vlastní výtvarnou a tvůrčí práci.  

Angličtina pro nejmenší

Děti se hravou a zábavnou formou seznamují se základy cizího jazyka. Pomocí obrázkového materiálu, her, písní a audio nahrávek se zaměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, rozšiřují si slovní zásobu a učí se komunikovat v anglickém jazyce. Při výuce používají kvalitní učebnice a učební pomůcky vhodné pro nejmladší děti. Tato aktivita je hrazena rodiči. 

Úterý

Sportík

 Odpolední pohybová aktivita pro děti se zájmem o sportovní a pohybové činnosti, přizpůsobena věkové skupině dětí ve třídě. Cílem je podporovat zdravý životní styl a zájem o sport. 

Angličtina pro nejmenší

Děti se hravou a zábavnou formou seznamují se základy cizího jazyka. Pomocí obrázkového materiálu, her, písní a audio nahrávek se zaměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, rozšiřují si slovní zásobu a učí se komunikovat v anglickém jazyce. Při výuce používají kvalitní učebnice a učební pomůcky vhodné pro nejmladší děti. Tato aktivita je hrazena rodiči. 

Středa

Povídálek

Vytváření literárně podnětného prostředí a podpora předčtenářské gramotnosti (četba pohádek, práce s knihou, dramatizace pohádek, otázky k předčtenému textu, malované čtení, skládání posloupnosti, rytmizace slov, lidová slovesnost). 

Předškoláček

Cílem je podpořit školní zralost dětí.  

Čtvrtek

Slavíček

Děti se během této odpolední činnosti věnují nejen zpěvu za doprovodu hudebního nástroje, ale i správnému dýchání, držení těla, péči o hlasový rozsah, přiměřený hlasový projev a hry na rytmické nástroje, rozvíjejí si své pěvecké a hudební vlohy. 

Logopedie

Záměrem mateřské školy je úzká spolupráce s logopedem v oblasti rozvoje řeči a jazyla dětí předškolního věku, prevence a nápravy vady řeči. 

Tanečky - Taneční studio Ilony Brunové

V taneční a pohybové aktivitě se děti naučí hravou formou rozvíjet své pohybové schopnosti. V hodinách nebudou chybět zábavné taneční sestavičky, děti se naučí správnému držení těla, vnímání hudby a rytmu. Seznámí se s novými druhy tanců.

 

Spolupráce se základními školami

 

brusleni

ZŠ Labská

  • Každé pondělí cvičení v tělocvičně;děti z Oranžové a Zelené třídy
  • Edukativně-stimulační skupiny
  • Kurzy bruslení

 

ZŠ Bosonožská

  • Edukativně-stimulační skupiny
  • Spolupráce v rámci projektu " Na skok do školy"

© 2013 MŠ Labská | Labská 7, Brno | Telefon: +420 547 217 016| Email: mslabska@seznam.cz