-         29. 3.  Velikonoční prázdniny

-         provoz omezen

 

DUBEN 2018 

3. - 6.4. - Celotýdenní projekt - DOPRAVNÍ VÝCHOVA - dopolední program v MŠ zajištěný Centrem dopravní výchovy (CDV)

              - v rámci projektu proběhne ve čtvrtek 5. 4. od 15.30 hod. v Oranžové třídě  přednáška pro rodiče.

9.4. - EXOTICKÁ ZVÍŘATA - ukázka + přednáška od 9.00 hod. v MŠ

9.4. - 12.4. - HOVOROVÉ HODINY Žluté třídy - zapište termín a čas do archu u třídy

17.4. - JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ  - od 9.00 hod.,  individuální fotografování dětí, zapsat se můžete do archů u nabídky v hale školy

18.4. - PROJEKTOVÝ DEN ZŠ LABSKÁ - program zajištěný žáky ZŠ Labská, od 9.00 hod. ve třídách MŠ

19.4. - JARNÍ BRIGÁDA - DEN ZEMĚ - od 15.00 hod. na školní zahradě

25.4. - KOCOUR V BOTÁCH - ekologická pohádka od 9.15 hod. v MŠ

27.4. - ČARODĚJNICKÝ REJ - čarodějnické dopoledne ve školce, hry, soutěže, čarování...

          - přiveďte děti do MŠ v maskách čarodějnic a čarodějů

Připravujeme:

2. a 3.5. - Zápis do MŠ

3.5. - Olympiáda pro předškoláky na zahradě MŠ od 16.00 hod. (akce pro předškoláky a jejich rodiče)

Jarní besídky - 14.5. - besídka Zelené a Oranžové třídy

                        - 15.5. - besídka Žluté třídy