1. 5. a 3. 5. - ZÁPIS DO MŠ

                Přiveďte děti ze Žluté třídy ráno do Zelené třídy! Z důvodu zápisů bude provoz v tyto dny

                pouze v Zelené a Oranžové třídě.

      7. 5. – VYŠETŘENÍ  OČÍ  

              - od 8:30 hodin

              - pouze pro přihlášené děti

      13. – 16. 5. – HOVOROVÉ HODINY  ŽLUTÉ TŘÍDY

            - zapište termín a čas do archů u třídy

      16. 5. – ŠKOLNÍ  VÝLET ,,DO OBORY ZA ZVÍŘÁTKY“

            - dopolední výlet do obory Holedná s programem ekologického centra  ROZMARÝNEK

            - odjezd autobusů od MŠ již v 8:00 hodin!

            - podrobnější  informace v e- mailu

      21. 5. – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A JEDNOTLIVCŮ

            - fotografování tříd od 9:00 hodin

            - fotografování jednotlivců od 10:00 hodin – zájemci se zapíší na archy u svých tříd

      23. 5. – SMOLÍČEK

            - Hudební pohádka v MŠ od 9:00 hodin

      31. 5. – MDD v MŠ

           - EXOTICKÁ ZVÍŘATA